Zainteresowanych udziałem w Pre-Kongresie „Etykiety Samoprzylepne” Online prosimy o jak najszybsze zgłaszanie swojego uczestnictwa pod adresem biuro@swiatdruku.eu lub poprzez formularz rejestracyjny. Prosimy również o podanie zwrotnego adresu e-mailowego, na który będziemy mogli przesłać link umożliwiający dołączenie do wydarzenia.

Warunki udziału:

- wszyscy przedstawiciele drukarń, którzy zgłosili i potwierdzili swój udział w Kongresie stacjonarnym w dniach 22–23 października br. lub w streamingu z konferencji – udział bezpłatny,

- pozostałe drukarnie – udział dwóch osób bezpłatny. Opłata za udział kolejnych osób – 50 PLN netto (61,50 brutto)/os.,

- partnerzy PRE-KONGRESU – dowolna liczba osób z firmy bezpłatnie,

- dostawcy – 300 PLN netto (369 PLN brutto)/os.*

*Dostawcy, którzy wnieśli opłatę za udział w Kongresie stacjonarnym i zdecydują się na zaliczenie jej na poczet opłaty za wydarzenie w innym terminie – bezpłatnie.

W przypadku płatnego udziału należy przesłać do Organizatora pod adresem biuro@swiatdruku.eu potwierdzenie przelewu.

 

Pre-Kongres „Etykiety Samoprzylepne” 2020 Online odbędzie się za pomocą platformy Click Meeting (wymagana aktualna wersja przeglądarki, bez konieczności instalacji Click Meeting, oczywiście możliwość odbioru dźwięku na komputerze używanym podczas wirtualnego spotkania, dostęp do stabilnego łącza internetowego).

Każdy uczestnik będzie miał możliwość zadawania pytań podczas wydarzenia – chat na żywo.

Do zobaczenia na wirtualnym spotkaniu branży wąskiej wstęgi!

 

 

1. Organizator KONGRESU „ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE” 2020

XV Konferencja „Etykiety samoprzylepne – najnowsze technologie”
Wystawa technologii i rozwiązań dla producentów etykiet samoprzylepnych
Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź

2. Termin Kongresu:

22-23 października 2020 r.

3. Miejsce:

Cukrownia Żnin przy ul. K. Janickiego 1 w Żninie
https://www.cukrowniaznin.pl/
Uwaga: Prosimy zapoznać się z punktem 7b. niniejszego regulaminu.

4. Opłaty:

4a. Koszt udziału w Kongresie:

Opłata netto za udział w kongresie (nie obejmuje kosztu pokoju w hotelu):
- dla przedstawicieli drukarń etykiet samoprzylepnych: 490 zł + VAT 23% (602,70 zł brutto)/osobę;
- dla przedstawicieli pozostałych firm: 1000 zł + VAT 23% (1230 zł brutto)/osobę
- dla osób towarzyszących spoza branży poligraficznej, niebiorących udziału w częściach wykładowych, natomiast uczestniczących w kolacji integracyjnej: 300 zł + VAT 23% (369 zł brutto)/osobę;
- dla gości z zagranicy: 300 EUR brutto/osobę (w tym 23% VAT).
Cena obejmuje: udział w kongresie, materiały od organizatora, przerwy kawowe, dwa obiady, udział w kolacji integracyjnej.
Opłatę za udział w kongresie należy przelać – do dnia 9 października br. – na konto:
Polski Drukarz sp. z o.o., ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź
nr konta: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404

4b. Koszt i warunki noclegu w hotelu Cukrownia Żnin:

Rezerwacji pokoi i opłat za nie należy dokonać we własnym zakresie.
Dla gości Kongresu „Etykiety samoprzylepne” 2020 hotel oferuje specjalne ceny za noclegi. Rezerwacje pokoi z poniższymi cenami na hasło „Świat DRUKU” powinny być składane pocztą elektroniczną bezpośrednio w recepcji hotelu: 525 065 750, 504 086 545, recepcja@cukrowniaznin.pl
Ceny pokoi dla gości kongresu na hasło „Świat DRUKU”:
- jedna doba w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem: 265,00 PLN netto (286,20 PLN brutto)
- jedna doba w pokoju 2-osobowym typu TWIN ze śniadaniem: 299,00 złotych netto (322,92 PLN brutto)

5. Rejestracja:

Uczestnik Kongresu zobowiązany jest w terminie do 9 października 2020 r. przesłać do Organizatora wypełniony poniżej formularz zgłoszeniowy lub mailowo pod adresem biuro@swiatdruku.eu podać dane uczestnika: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mailowy, NIP firmy; zgłaszając w ten sposób swój udział w Kongresie.
W późniejszych terminach rejestracja na Kongres będzie możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc.

6. Liczba miejsc na Kongresie jest ograniczona, o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty).

7. Zmiany:

7a. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Kongresu oraz prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca. W przypadku odwołania Kongresu bądź zmiany jego terminu organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w Kongresie lub, za zgodą uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za wydarzenie w innym terminie.

7b. W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego w przypadku, jeżeli w „Cukrowni Żnin” będzie utrzymany/ogłoszony i obowiązujący w dniu 10 października 2020 r. zakaz organizacji zgromadzeń (czerwona strefa), wydarzenie odbędzie się w należącym do Grupy ARCHE Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Pałac i Folwark Łochów przy ul. Marii Konopnickiej 1 i 10 w Łochowie, na wiążących tych samych warunkach przedstawionych w niniejszym regulaminie.

8. W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie po terminie 09.10.2020 lub nieprzybycia na Kongres wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas wydarzenia.

9. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promujących Kongres oraz podczas transmisji z Kongresu realizowanej na żywo.

10. Organizator nie ubezpiecza uczestnika biorącego udział w Kongresie i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Uczestnik ma prawo ubezpieczyć się we własnym zakresie.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania Kongresu.

12. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się Kongresu, jak i w miejscu ewentualnego zakwaterowania.

13. Zamawiający nie pokrywa żadnych indywidualnych wydatków gości, w tym np. telefon, mini bar, pralnia, czy inne usługi, za które to wydatki Goście rozliczają się w hotelu indywidualnie.

14. Uczestnik Kongresu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, nazwa firmy, profil firmy, stanowisko służbowe, płeć, przedział wiekowy, dane teleadresowe, adres e-mail) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) i współorganizatorów Kongresu, niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w Kongresie lub dokonania rezerwacji noclegu.

15. Uczestnik Kongresu wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazanym przez niego adresem e-mailowym, przez Polski Drukarz Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Obywatelska 115, 94-104 Łódź, Polska) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.). Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili uczestnik Kongresu ma prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt telefoniczny +48 42 6871292 lub w formie elektronicznej, pod adresem biuro@swiatdruku.eu.

16. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika Kongresu jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115.

2) Dane osobowe Uczestnika Kongresu przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Dane osobowe Uczestnika Kongresu przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

4) Uczestnik Kongresu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

5) Uczestnik Kongresu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Kongresie, subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach. Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik Kongresu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w podanych powyżej celach.

17. Uczestnik Kongresie wyraża zgodę zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na przetwarzanie swoich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora – firmy Polski Drukarz sp. z o.o, wydawcy „Świata DRUKU” i organizatora Kongresu i innych wydarzeń szkoleniowych w ramach Akademii Wiedzy, i ich rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej i w mediach.
W przypadku braku takiej zgody odnotowuje to w uwagach do niniejszego formularza lub w bezpośredniej korespondencji do organizatora.

18. BARDZO WAŻNE INFORMACJE związane z bezpieczeństwem Uczestników:

W celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom Kongresu krzesła w sali kongresowej będą numerowane. Przed Kongresem w punkcie rejestracyjnym potwierdzony zostanie Państwa udział w wydarzeniu (poprzez złożenie podpisu na liście uczestników), otrzymają Państwo informację o przydzielonym miejscu w sali i zostanie zmierzona Państwu temperatura termometrem bezdotykowym. Przed Kongresem otrzymają Państwo pocztą mailową „Ankietę dla uczestnika Kongresu „Etykiety samoprzylepne” 2020 w dniach 22-23 października 2020 r. w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS CoV-2” lub można ją pobrać ze strony: www.etykietysamoprzylepne.akademia-wiedzy.eu/ankieta

Aby uniknąć zbyt długiego czasu oczekiwania w punkcie rejestracyjnym, prosimy o wydrukowanie ankiety i jej wcześniejsze wypełnienie – poza rubrykami zaznaczonymi kolorem żółtym, które zostaną uzupełnione w czasie rejestracji.

W przypadku objawów choroby lub zwiększonej temperatury ciała (powyżej 37,5 stopnia Celsjusza) uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Kongresie.

Prosimy o zachowanie odstępów między sobą – 1,5 metra, dezynfekcję rąk, noszenie maseczki lub
przyłbicy w pomieszczeniach wewnętrznych hotelu przez cały czas trwania Kongresu.

Prosimy o dbanie o siebie i przyjazd na Kongres bez objawów przeziębienia.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u Uczestnika Kongresu w dniu spotkania nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.

Prosimy o zapoznanie się także z „Instrukcją dla gości Kongresu ES 2020” i „Procedurą postępowania w przypadku zakażenia COVID” dostępnymi na stronie internetowej: http://etykietysamoprzylepne2020.akademia-wiedzy.eu/dokumenty-dodatkowe/

19. Informacja dla uczestników Kongresu korzystających z usług hotelowych Grupy „ARCHE” S.A
„Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, zwaną dalej „Ustawą”) administratorem danych osobowych pracowników i współpracowników Zamawiającego korzystających z usług hotelowych jest „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie,/ „ARCHE” S.A. adres: ul. Puławska 361. Dane osobowe ww. osób w zakresie imienia, nazwiska, nazwy firmy, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej mogą być przekazane administratorowi przez Zamawiającego w celu realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług hotelowych zawartej pomiędzy administratorem danych a Zamawiającym, w tym w celach kontaktowych. Pracownikom oraz współpracownikom Zamawiającego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Równocześnie informujemy o prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy, że w zakresie ochrony moich danych osobowych, przysługują mi uprawnienia wskazane powyżej, przy czym zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych, niezbędnych dla wykonania niniejszego oświadczenia obowiązuje przez okres prowadzonej współpracy z „ARCHE” S.A.”.

20. W razie wszelkich pytań odnośnie do rejestracji na Kongres informacji udzielają:

Wojciech Szymczak
42 687 12 92, 601 979 668

Rafał Kłąb
42 687 12 92, 607 979 505

biuro@swiatdruku.eu

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI NA STRONIE: http://etykietysamoprzylepne2020.akademia-wiedzy.eu/dokumenty-dodatkowe/